Zwierzętarnia IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie jest wiodącą w kraju jednostką naukową prowadzącą interdyscyplinarne badania wyjaśniające mechanizmy oddziaływania środowiska na jakość życia człowieka i dobrostan zwierząt. Jednym z ważnych elementów działań są badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, które będą prowadzone w nowoczesnej Zwierzętarni powstającej przy nowej siedzibie Instytutu. Zmodernizowana Zwierzętarnia, dostosowana do współczesnych potrzeb badawczych i wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt, będzie kontynuować wcześniej wypracowane oraz wdrażać nowe metody badawcze, charakteryzujące fizjologiczną reakcję organizmu na różne czynniki środowiska oraz różnorakie zabiegi w zakresie utrzymania i aktywności zwierząt, modyfikacji składu diet, zastosowanych dodatków dietetycznych i farmakologicznych, jak również indukowanych schorzeń charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw, zabiegów chirurgicznych, itp. Na użytek prowadzonych badań będą wykorzystywane gryzonie laboratoryjne,utrzymywane w różnych warunkach i standardach. Ponadto będą wykorzystywane modele badawcze, uzyskiwane w światowych ośrodków badawczych lub wypracowane we własnych laboratoriach, np. szczury zaburzonym metabolizmem, m.in. poprzez indukcję wczesnej lub zaawansowanej cukrzycy.

Zwracamy się więc z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety (max.3 min.), która pozwoli uwzględnić w inwestycji Państwa potrzeby i oczekiwania.

Jednocześnie zobowiązujemy się do zachowania poufności informacji i danych zamieszczonych w ankiecie.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła,

Dyrektor Instytutu

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023