Zwierzętarnia IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie jest wiodącą w kraju jednostką naukową prowadzącą interdyscyplinarne badania wyjaśniające mechanizmy oddziaływania środowiska na jakość życia człowieka i dobrostan zwierząt. Jednym z ważnych elementów działań są badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, które będą prowadzone w nowoczesnej Zwierzętarni powstającej przy nowej siedzibie Instytutu. Zmodernizowana Zwierzętarnia, dostosowana do współczesnych potrzeb badawczych i wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt, będzie kontynuować wcześniej wypracowane oraz wdrażać nowe metody badawcze, charakteryzujące fizjologiczną reakcję organizmu na różne czynniki środowiska oraz różnorakie zabiegi w zakresie utrzymania i aktywności zwierząt, modyfikacji składu diet, zastosowanych dodatków dietetycznych i farmakologicznych, jak również indukowanych schorzeń charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw, zabiegów chirurgicznych, itp. Na użytek prowadzonych badań będą wykorzystywane gryzonie laboratoryjne,utrzymywane w różnych warunkach i standardach. Ponadto będą wykorzystywane modele badawcze, uzyskiwane w światowych ośrodków badawczych lub wypracowane we własnych laboratoriach, np. szczury zaburzonym metabolizmem, m.in. poprzez indukcję wczesnej lub zaawansowanej cukrzycy.

Zwracamy się więc z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety (max.3 min.), która pozwoli uwzględnić w inwestycji Państwa potrzeby i oczekiwania.

Jednocześnie zobowiązujemy się do zachowania poufności informacji i danych zamieszczonych w ankiecie.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła,

Dyrektor Instytutu

1 Czy są Państwo zainteresowani wykorzystaniem badań in vivo w realizacji swoich planów badawczych?

2 Czy znają Państwo aktywność naukową Instytutu, realizowaną z wykorzystaniem doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych?

3 Czy korzystali już Państwo z usług badawczych (współpracy naukowej) IRZiBŻ PAN ?

4 Jakimi dyscyplinami i zagadnieniami badawczymi są Państwo zainteresowani?

5 Jakimi gatunkami zwierząt są Państwo zainteresowani?

6 Jakimi warunkami EKSPERYMENTU są Państwo zainteresowani?

7 Jakimi warunkami HODOWLI są Państwo zainteresowani?

8 Jakimi modelami badawczymi są Państwo zainteresowani? Proszę podać gatunek, szczep i predyspozycje. (OPCJONALNIE)

Pozostało 1500 znaków

9 Jakie inne oczekiwania Państwo zgłaszają? (OPCJONALNIE)

Pozostało 1500 znaków

10 Siedziba - województwo

11 Dane kontaktowe - OPCJONALNIE

Pozostało 1500 znaków