Ocena roli fizjoterapeuty w opinii chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Szanowni Państwo. Jestem fizjoterapeutką. W swojej pracy spotykam różnych pacjentów w tym również osoby chore na stwardnienie rozsiane. Aby podnieść swoje kwalifikację zawodowe zdecydowałam się podjąć studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Chce zdobyć tytuł magistra fizjoterapii, aby mieć wyższe kompetencje i wiedzę, którą będę mogła dzielić się ze swoimi pacjentami. Moje badania na temat oceny roli fizjoterapeuty w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane są częścią mojej pracy magisterskiej, dlatego bardzo zależy mi na szczerych i rzetelnych odpowiedziach udzielanych przez Państwa. Wnioski pomogą mi w skutecznym pomaganiu osobom chorym na stwardnienie rozsiane.