.

KNOT ansatte - Survey.

Til sjøfolk i Knutsen. Ta deg noen minutter av tiden din til å fylle ut følgende spørreundersøkelsen. Hele undersøkelse er anonym. Data blir lagret for bruk til neste og fremtidig drøftings- og forhandlingsmøte. Hvis det er noe som trengs å endres, så gi meg tilbakemelding, så kan jeg sende ut en ny undersøkelse.

Sikret
Undersøkelse for KNUTSEN - 2024
1

Hvilken arbeidsturnus hadde du foretrukket? Which work schedule would you have preferred?

Uker/ Weeks.
2

Hvordan føler du lønnsnivået ligger i Knutsen til dags dato? How do you feel the salary level is in Knutsen to date?

Velg ett svar
3

Hva er viktigst for deg som arbeidstaker i Knutsen? What is most important to you as an employee at Knutsen?

Multiple choice.
4

Hva ville vært en rettferdig lønnsøkning for deg ved en lokal forhandling? What would be a fair wage increase for you in a local negotiation?

Dette er utenom sentrale lønnsforhandlinger.
5

Rent hypotetisk: Hvis det ikke blir noen lønnsøkning, hvilken konsekvens vil det ha? Purely hypothetical: If there is no salary increase, what consequence will that have?

6

Ønsker du at vi skal ha nytt valg av hoved tillitsvalgt for Knutsen NSOF? Do you want us to have a new election of the representative for employers in Knutsen NSOF?

Kandidat må si ja til å være med i valg av ny HTV. Den som du mener skal stille til valg, må si ja til deltakelsen.