Dotazník Bakalářská práce

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který bude součástí

mojí bakalářské práce na téma subjektivní vliv užívání kratomu, HHC, žvýkacího tabáku, poppersu a jiných (dopingových/návykových látek) u fotbalistů z okresní a krajské ligy.

Anonymní data budou využita v mé bakalářské práci.

Vaše odpovědi jsou pro mě cenné a velmi důležité, protože mi pomohou při zpracování praktické části práce.

Předem děkuji za Vaši upřímnou spolupráci a čas strávený vyplňováním této ankety.

Tomáš Sikora, student FTK, Univerzity Palackého

Spustit dotazník teď