.

Verbeterplan opname protocol

Alvast bedankt voor je tijd en het invullen van de enquête

Beveiligd
1

Was u op de hoogte van de verandering van het opname protocol?

Kies één antwoord
2

Ziet u verbetering in het visuele aspect? (Is het format overzichtelijker)

3

Mist u nog acties op het format die wel worden uitgevoerd tijdens de opname? Zo ja, welke?

4

Wat vind u van de verbetering van de Gordon patronen? (Is er nu meer diepgang)

5

Mist u nog vragen in de Gordon patronen?