.

Omgang met beperkte ziekte-inzicht

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

Hoe vaak heeft u te maken met cliënten die mogelijk een beperkt ziekte-inzicht hebben?

Select one or more answers
2

Hoe ervaart u de communicatie met cliënten die een beperkt ziekte-inzicht hebben?

Zeer goed, goed, normaal, matig, slecht
0
Slecht
Zeer goed
0
3

In hoeverre voelt u zich voldoende getraind om om te gaan met cliënten met een beperkt ziekte-inzicht?

Zeer goed, voldoende, matig, onvoldoende, zeer onvoldoende
0
Zeer onvoldoende
Zeer goed
0
4

Hoe vaak ervaart u frustratie of stress bij het omgaan met cliënten met een beperkt ziekte-inzicht?

Zeer vaak, vaak, soms, zelden, nooit
0
nooit
zeer vaak
0
Left
Right
5

Welke hulpmiddelen gebruikt u momenteel bij de communicatie met cliënten met een beperkt ziekte-inzicht?

Dus de communicatie bij het uitleggen van bepaalde zaken (meerdere antwoorden mogelijk)
6

Denkt u dat er behoefte is aan extra training of educatie voor het omgaan met cliënten met een beperkt ziekte-inzicht?

Zeer veel behoefte, veel behoefte, enige behoefte, weinig behoefte, geen behoefte
0
Geen behoefte
Zeer veel behoefte
0
Left
Right
7

Welke verbeteringen zouden volgens u het meest helpen bij het omgaan met cliënten met een beperkt ziekte-inzicht?

(meerdere antwoorden mogelijk)
8

Heb je nog andere aanbevelingen of opmerkingen?