.

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Dotazník spokojnosti zákazníka
1

Ako by ste ohodnotili kvalitu našich produktov ?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ako ste spokojní s termínmi dodania ?

Ohodnoťte rýchlosť dodania na škále od 1 do 10.
3

Aké rozšírenie by ste si priali v našom sortimente?

Vyjadrite sa voľne.
4

Čo by sme mohli zlepšiť pre rozšírenie spolupráce s nami ?

5

Aký je váš názor na našu komunikáciu s Vami ?

Vyjadrite sa voľne.
6

V akej oblasti pôsobíte?

Vyberte jednu možnosť.
7

Ktoré produkty a služby FOR CLEAN využívate?*

Vyberte jednu možnosť.
8

Aké je vaše celkové hodnotenie spolupráce s nami?

Ohodnoťte na škále od 1 do 10.
9

Čo by sme mohli robiť lepšie pri komunikácii s Vami?

Vyjadrite sa voľne.
10

Aká je vaša najobľúbenejšia vec na našej webovej stránke?

Vyberte jednu možnosť.