Dotazník spokojeností zákazníka

Vážený zákazníku,

Vaše spokojenost se službami, které naše společnost poskytuje, je důležitým indikátorem pro kvalitu naší práce. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na dokončené projekty.


Pokud zjistíte, že existují podstatné rozdíly mezi projekty, poskytovanými stejnou oblastí v DQ, můžete pro každý projekt vyplnit samostatný dotazník.


Vaše odpovědi budou použité výhradně pro účely společnosti Digiteq Automotive s.r.o. ke zlepšení dodávaných služeb a nebudou poskytnuté dalším stranám. Bude s nimi zacházeno jako s důvěrnou informací

Spustit dotazník teď