Špecifiká a osobitosti edukácie u žiakov s vývinovými poruchami učenia na stredných odborných školách

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Som študentkou magisterského štúdia, potrebovala by som Vašu pomoc pri písaní svojej diplomovej práci. Chcela by som poprosiť pedagógov stredných škôl aby mi venovali kúsok svojho času a vyplnili nasledujúci dotazník, ktorý sa zameriava na výchovu a vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia na stredných školách.  Ďakujem Vám. S pozdravom Nikoleta Sokolovská.

Spustiť dotazník