.

ODDZIAŁYWANIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH NA WYNIKI W NAUCE

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Wyrażam zgodę na udział w badaniu

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek:

Wybierz jedną odpowiedź
3

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
4

Rok studiów:

Wybierz jedną odpowiedź
5

Na jakie zajęcia dodatkowe uczęszczałeś/łaś?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
6

Które z zajęć dodatkowych sprawiały Ci największą przyjemność? Opisz krótko tematykę zajęć oraz najciekawsze aspekty.