Zjistit zdali četba knih Ovlivňuje představivost, slovní zásobu a komunikaci u dětí na 1.stupni ZŠ

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď