Šikana

Milí žiaci,

              v poslednom období sa v bežnom živote, v škole i v mimoškolskom prostredí častejšie stretávame s javom, zvaným šikanovanie. Sú jednotlivci, ktorí z rôznych dôvodov ubližujú svojim spolužiakom, psychicky, prípadne fyzicky napádajú a týrajú mladších a slabších.

              Tento dotazník slúži na to, aby sme zistili, či sa vo Vašej škole tiež vyskytujú spolužiaci, ktorí Vám uvedeným spôsobom znepríjemňujú pobyt v škole. Pozorne si prečítajte otázky a zakrúžkujte odpovede, ktoré považujete za pravdivé. Otázky sú anonymné a dotazník Vám zaberie maximálne 15 minút. Vopred ďakujem za Vaše odpovede. 


Spustiť dotazník