Formularz głosów i opinii mieszkańców obszaru LGD "Zapiecek" w procesie opracowywania LSR na lata 2023-2027

Niniejszy formularz służy do zgłaszania opinii mieszkańców na temat wsparcia w ramach LSR na lata 2023-2027 - jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Formularz nie wymaga podania danych osobowych - odpowiedzi są anonimowe.

Rozpocznij ankietę teraz