Mapovanie potrieb v obci Prakovce v období 09/2023 - 10/2023

Dobrý deň,


Komunitné centrum Prakovce poskytuje svoje služby od r. 2015. V súčasnosti sa začína nový Národný projekt Spolu pre komunity, do ktorého sme sa zapojili aj my. Vzhľadom na nové aktivity potrebujeme zmapovať potreby v našej komunite. Preto Vás prosíme o vyplnenie anonymného dotazníka zameraného na 7 oblastí:

1. Sociálna situácia, bývanie, dlhy

2. Zamestnanosť

3. Zdravie a hygiena

4. Bývanie a služby

5. Vzdelávanie

6. Participácia

7. Spätná väzba


Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme!


Spustiť dotazník