LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

GOK-bevraging: doelgroep leerlingen

Enquête beëindigd.

Beste leerlingen

We vinden het als school belangrijk je mening te weten over hoe je je op school voelt en wat jij over onze werking vindt. Daarom vragen we je deze vragenlijst in te vullen. We krijgen je antwoord graag terug vóór 15 december.

1 Ik ben een leerling. Ik zit in volgende klas:
Vereist antwoord

2 Ik kom graag naar school.
Vereist antwoord

3 Ik voel me welkom op school.
Vereist antwoord

4 Ik weet waar ik terecht kan wanneer ik me niet goed voel op school.
Vereist antwoord

Ja
Neen
Ik kan terecht bij mijn klassenleraar.
Ik kan terecht bij mijn leerkrachten.
Ik kan terecht bij de leerlingenbegeleiding.
Ik kan terecht bij mijn vrienden.
Ik kan terecht bij medeleerlingen.
Ik kan terecht bij leerlingen van Peer Support.
Ik weet niet waar ik terecht kan.

5 Ik word op school gepest.
Vereist antwoord

6 Het pesten gebeurt via...
Vereist antwoord

Ja
Neen
woorden en lichaamstaal, uitsluiting
sociale media (Facebook, Instagram...)

7 Ik weet dat er op de website van de school een meldknop is waar ik pestgedrag kan melden.
Vereist antwoord

8 Er wordt op school naar mijn mening geluisterd.
Vereist antwoord

9 Er zijn voldoende activiteiten over de middag (gezelschapsspelen, sport, activiteiten door de leerlingenraad, boekenbistro, wereldwinkel...).
Vereist antwoord

10 Ik neem deel aan de activiteiten over de middag.
Vereist antwoord

11 Ik vind de afspraken en reglementen op school goed.
Vereist antwoord

12 Ik word goed begeleid bij het maken van een studiekeuze of het veranderen van richting, of bij de overgang naar een volgende graad.
Vereist antwoord

13 Ik vind de lessen uitdagend: ik leer veel bij over wat mij interesseert en de lessen sluiten aan bij mijn leefwereld.
Vereist antwoord

14 Ik gebruik de planningsagenda. Dit helpt me om mijn werk goed te plannen.
Vereist antwoord

15 Ik maak gebruik van de digitale agenda. Zo weet ik wanneer ik wat moet doen.
Vereist antwoord

16 Door de les weet ik hoe de leerkrachten vragen stellen op toetsen/proefwerken.
Vereist antwoord

17 Ik begrijp de vragen op taken en toetsen/proefwerken.
Vereist antwoord

18 De leerkrachten helpen mee wanneer ik de leerstof, de taken niet begrijp. Ze geven extra uitleg of oefeningen.
Vereist antwoord

19 Indien nodig krijg ik extra tijd om een toets te maken.
Vereist antwoord

20 Ik verveel me tijdens de les omdat de leerstof te gemakkelijk is.
Vereist antwoord

21 Ik verveel me nooit: wanneer ik vroeger klaar ben met een oefening, krijg ik van de leerkracht een andere taak die ik uitdagend vind.
Vereist antwoord

22 Ik mag zelf voldoende actief zijn tijdens de lessen (groepswerk, rollenspelen, iets opzoeken, oefeningen maken…).
Vereist antwoord

23 Voor leerlingen van het vierde tot het zesde jaar: Ik heb al eens deelgenomen aan een leerlingencontact.

24 Voor leerlingen van het vierde tot het zesde jaar: Ik vond het leerlingencontact goed omdat de leerkracht naar me luistert en ikzelf kan nadenken hoe ik aan mijn resultaten en mijn goed voelen op school kan werken.

25 Ik kan mezelf zijn op school. De leerkracht aanvaardt me zoals ik ben (mijn uiterlijk, mijn afkomst, mijn ideeën...).
Vereist antwoord

26 Mijn ouders zijn bij de school betrokken...
Vereist antwoord

Ja
Neen
doordat ik veel over school vertel
door de website
door aanwezig te zijn op open klasmomenten, opendeurdagen...

27 Mijn ouders kennen de school niet omdat...

1500 tekens resterend

28 Op onze school heerst er een goede sfeer onder de leerlingen.
Vereist antwoord

29 Deze maatregel kan de sfeer onder de leerlingen nog verbeteren:
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

30 Ik zou het fijn vinden om na de lesuren op school te kunnen deelnemen aan een activiteit (bv. sport, dans...).
Vereist antwoord

31 Ik doe vakantiewerk (tijdens de schoolweek/weekend of vakantieperiodes) om de schoolkosten te kunnen betalen.
Vereist antwoord

32 De school houdt voldoende rekening met mijn thuissituatie.
Vereist antwoord

33 Ik zou deze school aanbevelen bij andere jongeren omdat…
Vereist antwoord

1500 tekens resterend