.

Ankieta dotycząca sytuacji społecznej uczestników projektu

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy uważasz, że Twoja sytuacja społeczna poprawiła się po udziale w projekcie?

Wybierz odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla Twoje zdanie.
2

Oceń swoją poprawę sytuacji społecznej w skali od 1 do 10.

Oceń swoją poprawę sytuacji społecznej, gdzie 1 oznacza brak poprawy, a 10 oznacza znaczną poprawę.
3

Jakie zmiany zauważyłeś/łaś w swojej sytuacji społecznej po opuszczeniu programu?

Opisz krótko, jakie zmiany zauważyłeś/łaś w swojej sytuacji społecznej od czasu zakończenia udziału w projekcie.
4

Czy udało Ci się zdobyć nowe umiejętności podczas udziału w projekcie?

Odpowiedz czy podczas udziału w projekcie udało Ci się zdobyć nowe umiejętności.
5

Czy program pomógł Ci w znalezieniu pracy/staży?

Odpowiedz czy program pomógł Ci w znalezieniu pracy lub stażu.
6

Czy jesteś zadowolony/a z efektów projektu?

Oceń, czy jesteś zadowolony/a z efektów projektu.
7

Jakie trudności napotkałeś/łaś po opuszczeniu programu?

Opisz jakie trudności napotkałeś/łaś po zakończeniu udziału w projekcie.
8

Czy uważasz, że program powinien oferować więcej zajęć/aktywności?

Wyraź swoją opinię czy program powinien zostać rozbudowany o więcej zajęć czy aktywności.
9

Czy zauważyłeś/łaś poprawę w relacjach z innymi uczestnikami projektu?

Opowiedz czy zauważyłeś/łaś poprawę w relacjach z innymi uczestnikami projektu.
10

Jakie korzyści przyniosły Ci udział w projekcie?

Opowiedz jakie korzyści przyniosło Ci uczestnictwo w projekcie.