Zdravá výživa u dospělé populace

Dobrý den,

Jsem studentka 4. ročníku Zdravotnického lycea na  gymnáziu a střední odborné škole v Ostravě. Součástí mé maturitní práce je praktická část obsahující dotazníkové šetření. Mým cílem je zjistit vztah ke zdravé výživě u dospělé populace. Dotazník vám zabere pár minut a je zcela anonymní. Poprosím vás o pravdivé odpovědi. Děkuji vám mnohokrát.

Spustit dotazník teď