SEMINÁŘ ICZ 2021 - Kódování v současném úhradovém systému + Financování nemocnic

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník se vztahuje k online semináři, který se konal 23. 6. 2021. Tento online seminář měl dva hlavní bloky a to 1. blok s názvem Jak prakticky přistoupit ke kódování v roce 2021 a 2. blok s názvem Úhradová vyhláška a její dopady na financování nemocnic.

1 Z jaké jste nemocnice/organizace?
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

2 Prosím ohodnoťte seminář z těchto pohledů:

Vynikající
Dobré
Průměrné
Ne moc dobré
Špatné
Datum a čas
Úroveň jednotlivých prezentací
Využití SLIDO (otázek pro účastníky)
Celkový dojem z online semináře

3 Vyhovovala Vám zvolená platforma?
Povinná odpověď

4 Plánujete využít možnost zpětného zhlédnutí prezentací v platformě?

5 Pokud ano, vyhovuje Vám termín vystavení do 7. 7. 2021, nebo je to pro Vás příliš brzký termín?

6 Máte nějaké poznámky nebo doporučení k obsahu semináře?

Zbývá 1500 znaků

7 Máte nějaké otázky týkající se prezentací MUDr. Petra Tůmy z 1. bloku ?

Zbývá 250 znaků

8 Máte nějaké otázky týkající se prezentací Ing. Jiřího Noháčka z 2. bloku ?

Zbývá 250 znaků

9 Znáte Aplikaci PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz) jakožto softwarový nástroj zefektivňující proces vykazování zdravotní péče?
Povinná odpověď

10 Jaký je Váš názor na koncept PVDRG? Známkujte jako ve škole.

1
2
3
4
5
Přehlednost a struktura
Zobrazované informace
Přínos

11 Znáte manažerský informační systém ICZ AMIS*MIS, jakožto softwarový nástroj pro sledování klíčových parametrů produkce a úhradové vyhlášky?
Povinná odpověď

12 Zúčastnili byste se semináře i kdyby byl za mírnou úhradu?
Povinná odpověď