.

Ocena świadomości społeczeństwa na temat przeszczepiania narządów

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy jesteś świadomy/a jak duża jest lista oczekujących pacjentów na przeszczepy narządów?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną z opcji.
2

Jak oceniasz swoją wiedzę na temat procesu przeszczepiania narządów?

Oceń swoją wiedzę na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak wiedzy, a 10 pełną znajomość tematu.
3

Czy wyraziłeś/aś zgodę na przeszczepienie swoich narządów po śmierci?

Odpowiedz Krótko
4

Czy uważasz, że informacje na temat przeszczepiania narządów są odpowiednio przekazywane społeczeństwu?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną z opcji.
5

Co według Ciebie może poprawić świadomość społeczeństwa na temat przeszczepiania narządów?

Odpowiedz Krótko
6

Czy posiadasz kartę dawcy narządów?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną z opcji.
7

Czy zdajesz sobie sprawę z liczby przeszczepów narządów przeprowadzanych rocznie w Polsce?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną z opcji.
8

Co sprawiło, że zdecydowałeś/aś się na posiadanie karty dawcy narządów?

Odpowiedz Krótko
9

Czy zdarzyło Ci się dyskutować na temat przeszczepów narządów z rodziną lub bliskimi osobami?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną z opcji.
10

Jak Twoim zdaniem można zwiększyć liczbę dawców narządów?

Odpowiedz Krótko