Pohľad zamestnancov reedukačných centier na zmeny v špeciálnych výchovných zariadeniach

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý nie je vôbec dlhý. 

Volám sa Adriána Findrová a som študentkou 2.ročníka magisterského stupňa v odbore špeciálna pedagogika na Prešovskej univerzite v Prešove. Touto cestou, by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý Vám nezaberie viac ako 5 minút, pretože obsahuje len 9 otázok. Dotazník slúži na zber dát do mojej záverečnej práce. 

Za čas, ktorý venujete dotazníku a každú jednu odpoveď Vám vopred veľmi ďakujem!

Spustiť dotazník