Hodnocení práce pedagogů v mateřských školách

Milé paní učitelky,

v rámci své diplomové práce při studiu pedagogiky pro děti předškolního věku na Univerzitě v Hradci Králové se zabývám tím, jak probíhá hodnocení práce pedagogů v mateřských školách na Děčínsku. Zajímá nás, jak je v mateřských školách zaveden systém hodnocení pedagogických pracovníků, které hodnotící nástroje jsou využívány, jak hodnocení své práce vnímáte Vy, učitelky a zda hodnocení plní také motivační funkci pro Váš další profesní rozvoj. Budu ráda, pokud věnujete pár minut svého času vyplnění našeho dotazníku a pomůžete mi tak získat důležitá data pro mou práci.

Vaše anonymita zůstane zachována.

Spustit dotazník teď