Vplyv pandémie na prácu cestovných kancelárií

Dobrý deň/Ahojte,

som študentkou magisterského štúdia na Filozofickej fakulte, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Témou mojej diplomovej práce je ,,Manažment cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou COVID-19.” Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie tohto anonymného dotazníka. Výsledky prieskumu použijem výlučne pri spracovaní mojej diplomovej práce. 

Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujem. 

Veronika Obúlaná

Spustiť dotazník