Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Chovaný genofond morčete domácího v České republice

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Břoušková a jsem studentkou druhého ročníku Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Zpracovávám bakalářskou práci na téma Chovaný genofond morčete domácího v České republice. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění elektronického dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro moji práci. Dotazník je zcela anonymní.

Věřím, že získaná data poskytnou ucelený obraz o současné problematice chovu morčat u nás, především v ohledu plemen, a budou prospěšná pro nové zájemce o chov morčat.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Lucie Břoušková

Jak dlouho se věnujete chovu morčat?

Odkud pocházelo Vaše úplně první morče?

Jaké plemeno/a ve Vašem chovu chováte?

Jaké plemeno morčat jste si pořídili během posledních dvou let (od roku 2013) do Vašeho chovu?

Máte zaregistrovanou tzv. chovatelskou stanici morčat (Český svaz chovatelů)?

Máte morčata s průkazem původu (Český svaz chovatelů) ve Vašem chovu?

Máte morčata s průkazem původu registrovaná?

Pokud máte morčata s průkazem původu, věnujete se chovu:

Jaký máte stav chovných morčat ve Vašem chovu?

například: samci, samice - 1,3 -> jeden samec a tři samice

Zbývá 250 znaků

Realizujete plemenitbu ve Vašem chovu i v letních měsících? (červen – srpen)

Kolik vrhů za rok realizujete u většiny samic ve Vašem chovu?

V jakém věku zařazujete samice morčat do plemenitby ve Vašem chovu?

V jakém věku zařazujete samečky morčat do plemenitby ve Vašem chovu?

Jaký minimální počet všech narozených mláďat jste zaznamenali ve Vašem chovu v jednom vrhu?

Jaký maximální počet všech narozených mláďat jste zaznamenali ve Vašem chovu v jednom vrhu?

V jakém věku provádíte odstav mláďat ve Vašem chovu?

Kolika výstav se obvykle zúčastníte se svými morčaty za rok?

Jaký typ ustájení preferujete ve Vašem chovu?

Jakou technologii ustájení preferujete ve Vašem chovu?

Jaký typ jadrného krmiva ve Vašem chovu využíváte?

Zkrmujete pravidelně i suché pečivo ve Vašem chovu?

Jaký typ sena používáte ve Vašem chovu?

Kolikrát ročně navštěvujete veterinárního lékaře ve Vašem chovu?

Navštěvujete veterinárního lékaře také z preventivního hlediska ve Vašem chovu?

Máte možnost karanténního místa pro nově příchozí morče?

Jak často berete morčata ven z ubikace ve Vašem chovu? (možnost výběhu, mazlení…)