LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Enquête Molukse Moskee Bait Al-Rahmaan

Enquête beëindigd.

Assalamu’aleikum wr.wb. geachte deelnemer,

Hierbij willen wij u uitnodigen mee te doen aan een onderzoek naar uw bezoek(en) aan de Molukse moskee Bait Al-Rahmaan in Ridderkerk. Met dit onderzoek hopen wij inzicht te krijgen over uw ervaring in de moskee.

We willen de resultaten gebruiken om het beleid te ontwikkelen en te verbeteren insha’Allah. We geven in geen geval informatie van dit onderzoek door aan derden. Uiteraard worden uw gegevens anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 10 minuten. We hopen dan ook op uw medewerking.

Alvast bedankt, jazakAllah khairan!

Wassalaam,

Bestuur Stichting Molukse Moskee Bait Al-Rahmaan Ridderkerk

1 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

2 Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

3 Wat is uw etnische afkomst?
Vereist antwoord

4 Wat is de afstand van uw huis tot de moskee?
Vereist antwoord

5 Heeft u of uw partner kinderen?
Vereist antwoord

6 Zo ja, neemt u hen mee tijdens uw bezoek aan de moskee?

7 Hoe vaak bezoekt u de moskee gemiddeld?
Vereist antwoord

8 Bij welke gelegenheden heeft u het afgelopen jaar de moskee bezocht? (meerdere opties mogelijk)
Vereist antwoord

9 Wat is de belangrijkste reden dat u ervoor heeft gekozen de moskee te bezoeken?
Vereist antwoord

10 Wat is de belangrijkste reden dat u ervoor heeft gekozen deze moskee te bezoeken en niet een andere moskee of islamitisch centrum?
Vereist antwoord

11 Hoe beoordeelt u uw bezoeken aan de moskee over het algemeen?
Vereist antwoord

12 Steunt u de moskee middels het geven van donaties en/of het doen van vrijwilligerswerk?
Vereist antwoord

13 Zo ja, steunt u door middel van het geven van donaties?

14 Zo ja, steunt u door middel van vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld in de vorm van les geven, schoonmaken, onderhoud, tuin)?

15 Wat zou u anders willen zien tijdens uw bezoek(en) aan de moskee?
Vereist antwoord

16 Als u het bestuur van de moskee een cijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? (van 0 t/m 10)
Vereist antwoord

0/10

17 Als u de Religieuze Raad (badan penghulu) van de moskee een cijfer zou moeten geven, welk cijfer geeft u dan? (van 0 t/m 10)
Vereist antwoord

0/10

De volgende vragen gaan over uw mening over de activiteiten in de moskee Bait Al-Rahmaan.

18 De activiteiten die nu aangeboden worden in de moskee spreken mij aan.
Vereist antwoord

19 Als er activiteiten zouden worden aangeboden tegen een kleine financiële bijdrage, zou u hieraan deelnemen?
Vereist antwoord

20 Wat zou u ertoe brengen om vaker een bezoek aan de moskee te brengen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

De volgende vraag is voor mensen met een Molukse en/of Indonesische achtergrond.

21 De moskee biedt voldoende activiteiten die te maken hebben met mijn Moluks en/of Indonesische achtergrond en cultuur.

22 Als er lessen Indonesisch (bahasa Indonesia) zouden worden aangeboden in de moskee, zou u hier geïnteresseerd in zijn?
Vereist antwoord

De volgende vragen gaan over uw ervaring van de moskee als gebouw voor religieuze bijeenkomsten.

23 Welke omschrijving past volgens u het meest bij de moskee?
Vereist antwoord

24 De moskee is voor mij: (meerdere opties zijn mogelijk)
Vereist antwoord

25 Wat waardeert u het meest aan de moskee?
Vereist antwoord

26 Zou u de moskee aanraden aan familie, vrienden en/of kennissen?
Vereist antwoord

27 Heeft u verder opmerkingen, vragen of adviezen aan het bestuur van de moskee?

1500 tekens resterend