.

Podanie liečiv sondou

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Názov liečiva, sila liečiva, lieková forma:

2

Aký typ sondy bol použitý podľa lokalizácie distálneho konca?

Vyberte jednu odpoveď
3

Dodržal zdravotnícky personál základnú hygienu pred podaním liečiva?

Vyberte jednu odpoveď
4

Bol liek uchovávaný správne?

Vyberte jednu odpoveď
5

Bola do sondy použitá vhodná lieková forma?

Vyberte jednu odpoveď
6

Dodržalo sa potrebné prepláchnutie sondy vodou medzi podávaním jednotlivých liečiv?

Vyberte jednu odpoveď
7

Použil sa v prípade liečiv vo forme tabliet off-label postup - postup drvenia tabliet?

Vyberte jednu odpoveď
8

Bol dodržaný daný časový odstup medzi podávaním výživy a podaním liečiva?

Vyberte jednu odpoveď
9

Bol dodržaný vyžadovaný postup na spracovanie/prípravu liečiva na podanie do sondy?

Vyberte jednu odpoveď
10

Bola použitá prevarená voda izbovej teploty ako je v predpise?

Vyberte jednu odpoveď