bolesť, analgetiká

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.Volám sa Laura Mikušová a študujem na Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Odpovede sú anonymné a budú použité do seminárnej práce.

Ďakujem

Spustiť dotazník