Tekstiilitaide ja aktivismi

´Kysely auttaa kartoittamaan opinnäytetyöni tutkimusta sekä ohjaa tekstiilitaideteokseni suunnittelua.

Vastaukset kirjoitetaan omin sanoin.


Kiitos!

Aloita kysely nyt