.

Gambling

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Gamblerství
1

Věk:

Vyberte jednu odpověď
2

Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď
3

Provozujete sázkové hry neboli Gambling?

Vyberte jednu odpověď
4

Pokud ano jaké?

5

Myslíte si, že jste na tom závislý?

Vyberte jednu odpověď
6

Poškodilo to u vás nějaké mezilidské vztahy?

Vyberte jednu odpověď
7

Znáte někoho ve svém okolí kdo provozuje Gambling?

Vyberte jednu odpověď
8

Jaký je Váš názor na sázkové hry neboli Gambling?