Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Životní úroveň a finanční gramotnost

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je rozdělen na dvě, respektive tři části. První část tvoří obecné identifikační otázky, následují otázky týkající se životní úrovně domácnosti a dále test finanční gramotnosti. Je důležité vyplnit všechny součásti dotazníku. Dotazník vám zabere maximálně 20 minut. Dotazník je zcela anonymní, výsledky dotazníku budou použity jako empirická část mojí diplpmové práce. Předem děkuji za vaše upřímné odpovědi a za váš čas.

1 Jste žena nebo muž?
Povinná odpověď

2 Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?
Povinná odpověď

3 Váš rodinný stav
Povinná odpověď

4 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

5 Jaké je vaše národnost?
Povinná odpověď

6 Zdravotní stav:
Povinná odpověď

7 Ekonomická aktivita:
Povinná odpověď

8 Počet nezaopatřených členů (dětí) nejvýše do 26 let žijících ve Vaší domácnosti. (Vlevo vyberte věk dítěte a vpravo nahoře zaškrtněte počet dětí v této věkové kategorii)

1
2
3
4
5
6
7
Dítě 0-1 rok
2-4 roků
5-7 let
8-10 let
11-13 let
14-16 let
17-19 let
20-22 let
23-26 let
Nemám děti - označte č. 1.

9 V domácnosti pečuji o nezaoptřené dítě:
Povinná odpověď

10 Jak vysoký byl kombinovaný příjem ve Vaší domácnosti za poslední uplynulý měsíc bez odečtu daní? (Napište celé číslo v Kč,-)
Povinná odpověď

Zahrňte hrubý příjem z práce, obchodní činnosti; penzi; dividenda; úroky; přídavky, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti; jakékoli jiné příjmy získané členy Vaší domácnosti, kteří jsou ve věku 18 let nebo starší.

Zbývá 20 znaků

11 Jak hodnotíte svůj současný způsob a úroveň bydlení?
Povinná odpověď

Naprosto vyhovujíci
Naprosto nevyhovujíci

12 Bydlíte v domácnosti s další či několika dalšími generacemi?
Povinná odpověď

13 Zdá se vám výše nájemného či poplatky spojené s bydlením přiměřené?
Povinná odpověď

Naprosto přiměřená
Naprosto nepřiměřená

14 Podílí se děti starší 15 let finančně na chodu domácnosti?
Povinná odpověď

15 Právní vztah k bydlení.
Povinná odpověď

16 Se svým současným příjmem vycházíte:
Povinná odpověď

17 Jaký je minimální příjem, který ještě dovolí vaší rodině za daných okolností uspokojit její základní potřeby? (Napište celé číslo v Kč,-)
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

18 Kolik by potřebovala vaše rodina nejméně měsíčně, kdyby to mělo být jen na holé živobytí a nic víc? (Napište celé číslo v Kč,-)
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

19 V naší společnosti jsou lidé, kteří patří spíše k bohatým, a lidé, kteří patří spíše k chudým. Kam byste se Vy osobně zařadil(a) na následujícím žebříčku?
Povinná odpověď

Bohatí
chudí

20 Do které společenské vrstvy byste Vy sám(a) zařadil(a) svou rodinu či sebe?
Povinná odpověď

21 Srovnáte-li vaši současnou životní situaci s ostatními, domnívate se, že jste:
Povinná odpověď

Bohatá rodina
Chudá rodina

22 Cítíte se na základě svých příjmů společensky diskvalifikováni?
Povinná odpověď

Rozhodně ano
Rozhodně ne

23 Děláte si průběžný rozpočet domácnosti?
Povinná odpověď

24 Máte ve vaší domácnosti finanční rezervu pro případ výpadku příjmu (z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání)?
Povinná odpověď

25 Podepsal/a jste někdy smlouvu, aniž jste si ji podrobně přečetl/a?
Povinná odpověď

26 Jste zadlužený/ná (tzn.máte nějakou půjčku, spotřebitelský úvěr, leasing, hypotéku, ap.)?
Povinná odpověď

27 Z čeho Vám Vaše dluhy vznikly?
Povinná odpověď

28 Jaká je výše Vašich dluhů ( KROMĚ hypotéky) ?
Povinná odpověď

29 Splácíte své dluhy pravidelně?
Povinná odpověď

30 Je proti Vám vedena exekuce?
Povinná odpověď

31 Splatit dluh nemusí být jednoduché. Dokážete najít sám/sama východisko z této situace?
Povinná odpověď

32 Věděli byste na koho nebo kam se můžete obrátit v případě, že potřebujete informace ohledně spravování vašich osobních financí?
Povinná odpověď

33 Věděli byste na koho nebo kam se můžete obrátit v případě hrozících nebo nastalých finančních problémů?
Povinná odpověď

34 Nyní následuje několik dotazů týkajících se finanční gramotnosti. Už jen chvíli. Vydržte, prosím! Kreditní karta umožnuje:
Povinná odpověď

35 Co znamená RPSN?
Povinná odpověď

36 Jaká je podmínka osobního bankrotu?
Povinná odpověď

37 V případě, že má dluhy někdo z domácnosti, co podléhá exekuci?
Povinná odpověď

38 Kdy můžete odstoupit od smlouvy?
Povinná odpověď

39 Důchodová reforma znamená, že:
Povinná odpověď

40 Co to znamená rozhodčí doložka?
Povinná odpověď

41 Co je to směnka?
Povinná odpověď

42 Je možné splatit půjčku předčasně bez dodatečných poplatků?
Povinná odpověď

43 Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá.
Povinná odpověď

Ano
Ne
Nevím
Debetní platební karta není platební karta, kterou lze čerpat (platit u obchodníka nebo vybírat z bankomatu) peníze z vlastních úspor.
Refinancování hypotéky znamená, že stávající úvěr zaplatíte úvěrem novým.
Proti neschopnosti platit pohledávku (dluh) je možné se pojistit.
Všechny dále vyjmenované možnosti -zřízení zástavního práva, ručení a biankosměnka - lze využít jako prostředek k zajištění půjčky.
Insolvenční řízení je typ soudního řízení, které zjišťuje schopnost dlužníka splácet dluhy. Návrh na jeho zahájení může podat jak dlužník, tak jeho věřitelé.
Exekutor může vymáhat dlužnou částku, i když dlužník nepřevzal/a žádnou písemnost.
Dluhová past je reklamní nabídka, ve které nebankovní instituce láká na levné a rychlé půjčky.
Konsolidace úvěrů znamená sloučení půjček do jedné.
Splátka je částka, kterou dlužník postupně splácí půjčený obnos bance nebo jiné finanční instituci. Splátka neobsahuje úroky, poplatky a případné pojistné, které si spotřebitel sjednal při uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky.
Registr dlužníků obsahuje údaje o uzavřených úvěrových smlouvách, o řádném a včasném splácení půjček. O tom, že se Vaše jméno,v případě nesplácení,v takovém rejstříku objeví, Vás musí firma předem upozornit ve smluvních podmínkách.

44 Jakou známkou (1- nejlepší, 5 - nejhorší) byste ohodnotil/a svou finanční gramotnost (znalosti problematiky osobních financí), tzn. znalosti výhod, rizik a důsledků využívání finančních produktů a tématiky osobních financí?
Povinná odpověď

45 Má, podle Vás, smysl se finančně vzdělávat (rozumět pojmům, orientovat se v nabídkách produktů, půjček i ve vlastních financích, získat informace o výhodách, rizicích a možnostech řešení osobní či rodinné finanční situace, apod.)?
Povinná odpověď