Problémy detí v CDR pri príprave na samostatný život

Dobrý deň, moje meno je Martin Pasierb a som študentom Prešovskej univerzity v odbore sociálna práca. Cieľom tohto dotazníka je zmapovať tému "Problémy detí v CDR pri príprave na samostatný život" medzi študentmi vo veku od 18 do 25 rokov. CDR je zariadenie pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou na Slovensku. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité len na účely mojej práce. Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník