Powered by

Zgłoszenia na XXVIII Chorągwianą Zbiórkę Drużynowych "W górę!"

Druhno, druhu!

Tutaj dokonasz zgłoszenia na XXVIII Chorągwianą Zbiórkę Drużynowych.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!

1.Termin i miejsce zbiórki:

- zbiórka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniach 01-03.12.2017r.

- miejsce zbiórki: Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli, ul. Gimnazjalna 9, 67-100 Nowa Sól

2. Organizator:

- komendantka zbiórki - pwd. Oliwia Sytnik HR – e-mail: oliwia.sytnik@zhp.net.pl – tel. 667930297

- z-ca komendantki zbiórki - pwd. Agata Krutow HR – e-mail: agata.krutow@zhp.net.pl – tel. 531240274

3.Program zbiórki:

Piątek (01.12.2017)

18:00 – rozpoczęcie zbiórki

18:30 – kolacja

19:30 - "Przed wejściem na szlak"

21:00 - „Szlak drużynowego”

Sobota (02.12.2017)

7:30 – pobudka

8:15 – śniadanie

9:00 - „Jak wysoko jest szczyt naszych możliwości?”

10:30 - „Wyprawa po ostróżkę Tatrzańską”

13:30 – obiad

15:00 - „Kropla Beskidu”

18:30 – kolacja

19:30 - „Turniej Himalaistów”

21:00 - „Górski skarb”

Niedziela (03.12.2017)

7:30 – pobudka

8:15 – śniadanie

9:00 - „Kolorowe szlaki”

12:00 – zakończenie zbiórki, podsumowanie

4. Warunki uczestnictwa:

- w zbiórce mogą wziąć udział drużynowi wszystkich podstawowych jednostek działających na terenie Chorągwi

- w szczególnych sytuacjach w zbiórce może wziąć udział przyboczny

- warunkiem wzięcia udziału są opłacone składki członkowskie

- zgłoszenie się poprzez formularz online do 18.11.2017r.

- wpłacenie wpisowego w wysokości 30 zł do dnia 19.11.2017r. na konto Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na nr59 1090 1535 0000 0000 5301 9167 tytułem wpłaty"Składka zadaniowa – Zbiórka Drużynowych – Imię i nazwisko"

- osoby niepełnoletnie pisemną zgodę od rodziców/opiekunów prawnych na udział w wydarzeniu

Rozpocznij ankietę teraz