.

můj první dotazník o hudbě

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

jaký je tvůj typ hudby

Vyberte jednu nebo více odpovědí