.

Zdravý životní styl - 4. - 5. ročník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

1. V průběhu programu se střídaly různé aktivity

Vyberte jednu odpověď
2

2. Informace, které jsme se dozvěděli, jsou pro nás nové.

Vyberte jednu odpověď
3

3. Materiálové zabezpečení bylo dostačující?

Vyberte jednu odpověď
4

4. Udělal/-a jsi díky programu nějakou změnu ve stravování?

Vyberte jednu odpověď
5

5. Rád/-a bych v programu pokračoval/-a v novém školním roce.

Vyberte jednu odpověď
6

6. Co tě nejvíce zaujalo? Vyber jednu možnost:

Vyberte jednu odpověď
7

7) Jakou známku bys dal lektorovi? Vyber jako ve škole.

Vyberte jednu odpověď
8

8) Jaké téma by vás zajímalo v novém školním roce? Vyber 2.

Vyberte od 2 do 2 odpovědí