Aktywna w ciąży

Szanowne Panie

W ramach pracy magisterskiej prowadzę badania odnośnie aktywności fizycznej ciężarnych oraz jej wpływu na przebieg ciąży i porodu. Informacje podane w ankiecie nie zostaną wykorzystane do innych celów jak tylko na potrzeby wyżej wymienionej pracy. Ankieta składa się z 3 części. Pierwszej zawierającej ogólne informacje społeczno – ekonomiczne ankietowanych, które mogą mieć wpływ na podejmowaną aktywność fizyczną. Druga część służy określeniu poziomu aktywności fizycznej przed ciążą i w jej trakcie oraz zbadaniu świadomości ciężarnych odnośnie aktywności fizycznej w ciąży. Ostatnia część dotyczy przebiegu porodu. Tę część chciałabym, aby Pani uzupełniły po porodzie i dlatego proszę poniżej o podanie adresu e-mail i przybliżonego terminu porodu. Jeśli natomiast jesteście już szczęśliwymi mamami i możecie odnieść się do poprzedniego swojego porodu to proszę o wypełnienie również ostatniej części.

WIEK
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

WZROST
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

WAGA PRZED CIĄŻĄ
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

TYDZIEŃ CIĄŻY
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

WYKSZTAŁCENIE
Wymagana odpowiedź

STAN CYWILNY
Wymagana odpowiedź

RODZAJ ZATRUDNIENIA
Wymagana odpowiedź

STATUS MATERIALNY
Wymagana odpowiedź

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Wymagana odpowiedź

CIĄŻA
Wymagana odpowiedź

Czy obecnie kontynuuje Pani pracę zawodową czy przebywa na zwolnieniu lekarskim?
Wymagana odpowiedź

Czy planuje lub uczęszcza Pani na zajęcia do szkoły rodzenia?
Wymagana odpowiedź

Czy cierpi Pani na jakieś choroby przewlekłe? Jeśli tak to jakie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy uważa się Pani za kobietę aktywną fizycznie? (okres przed ciążą)
Wymagana odpowiedź

Na jakim poziomie była Pani aktywność fizyczna przed ciążą?
Wymagana odpowiedź

Jaki rodzaj aktywności fizycznej wykonywała Pani przed ciążą? (wymień aktywności wykonywane regularnie-pływanie, spacery, bieganie, nordic walking)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak często wykonywała Pani określoną wyżej aktywność? (okres przed ciążą)
Wymagana odpowiedź

Jak długo trwała określona wyżej aktywność? (okres przed ciążą)
Wymagana odpowiedź

Czy korzysta Pani z zajęć ruchowych dla kobiet w ciąży?
Wymagana odpowiedź

Gdzie odbywają się zajęcia?
Wymagana odpowiedź

Z jaką częstotliwości odbywają się zajęcia?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pani, że w ciąży należy być aktywną fizycznie?
Wymagana odpowiedź

Czy regularna aktywność fizyczna może przynieść korzyści ciężarnej i dziecku?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pani, że aktywność fizyczna ciężarnej może przygotować jej organizm do wysiłku jakim jest poród?
Wymagana odpowiedź

Czy bycie aktywną ciężarną może mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie bólu porodowego?
Wymagana odpowiedź

Czy bycie aktywną ciężarną może mieć pozytywny wpływ na występowanie powikłania w trakcie ciąży i porodu?
Wymagana odpowiedź

Czy w trakcie ciąży wystąpiły u Pani powikłania, takie jak?
Wymagana odpowiedź

Czy w trakcie ciąży pojawiły się, któreś z podanych dolegliwości? (nie występujące przed ciążą)
Wymagana odpowiedź

Czy korzystała Pani z tego powodu z pomocy specjalisty?
Wymagana odpowiedź

Oceń swoje ostatnie 7 dni. Na ile były typowe, biorąc pod uwagę normalnie wykonywane czynności.

Czy w ciągu ostatnich 7 dni do teraz:
Wymagana odpowiedź

tak
nie
a. Przez cały czas lub część czasu przebywała Pani w szpitalu?
b. Przez cały czas lub część czasu była Pani chora?
c. Przez cały czas lub część czasu odbywała Pani zajęcia rehabilitacyjne?
d. Przez cały czas lub część czasu przebywała Pani na urlopie?
e. Jest Pani w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie?

Intensywny wysiłek fizyczny wywołuje bardzo szybkie oddychanie i bicie serca. Do tego rodzaju wysiłku możemy zaliczyć: bieganie aerobik, szybka jazda, rowerem, szybkie pływanie, kopanie ziemi, dźwiganie ciężkich przedmiotów. Mówimy tylko o czynnościach które trwały co najmniej 10 min bez żadnej przerwy.

Czy w ciągu ostatnich 7 dni wykonywała Pani czynności wymagające intensywnego wysiłku?
Wymagana odpowiedź

Przeciętnie ile czasu trwało wykonywanie takich czynności w ciągu 1 dnia?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Teraz proszę pomyśleć o czynnościach wymagających umiarkowanego wysiłku fizycznego w ciągu ostatnich 7 dni. Może to byćnoszenie lżejszych rzeczy, szybki marsz nie chodzenie, nordic walking, jazda rowerem. Bierzemy pod uwagę czynności trwające więcej niż 10 min bez przerwy i wywołujące przyspieszenie tętna i oddechu.

Czy w ciągu ostatnich 7 dni wykonywała Pani czynności wymagające umiarkowanego wysiłku fizycznego?
Wymagana odpowiedź

Ile minut dziennie trwały takie czynności?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Teraz proszę pomyśleć ile czasu zajęło Pani chodzenie w ciągu ostatnich 7 dni. Interesuje nas chodzenie trwające więcej niż 10 min, spacer, wyjście na zakupy, do pracy jeżeli trwa powyżej 10 min.

Czy w ciągu ostatnich 7 dni Pani chodziła?
Wymagana odpowiedź

Przeciętnie ile czasu spędziła Pani na chodzeniu spacerach w ciągu dnia?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Proszę teraz pomyśleć ile czasu spędziła Pani na siedzeniu biorąc pod uwagę tylko dni robocze (bez wliczania soboty i niedzieli). Bierzemy pod uwagę siedzenie w pracy, w samochodzie, w komunikacji, siedzenie czy leżeniu podczas oglądania TV, czytania.

Ile przeciętnie czasu w ciągu dnia spędziła Pani siedząc?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Na podstawie określonych wyżej informacji odnośnie stopnia aktywności fizycznej proszę określić swoją aktywność w 4 podanych dziedzinach życia.

Określ przeciętnie swoją aktywność w ramach pracy, transportu z domu do pracy, po zakupy, prac w domu i ogrodzie oraz aktywności w czasie wolnym.
Wymagana odpowiedź

mala aktywność
umiarkowana
duża
Praca
transport
prace w domu i ogrodzie
czas wolny

Przybliżony termin porodu
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jeśli masz doświadczenia odnośnie ostatniego porodu a ciąże ciążę go poprzedzającą przechodziła Pani podobnie jak obecną, proszę o wypełnienie również poniższych pytań.

Jeśli nie rodziłaś podaj adres mailowy na który po porodzie będę mogła wysłać ostatnią część ankiety.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy poród był naturalny?

Czy poród był o czasie?

Czy zastosowano jakieś czynności, leki przyspieszające akcję porodową?

Czy podczas porodu zastosowano środki uśmierzające ból, jeśli tak to jakie?

Ile trwał poród (licząc od skurczów z częstotliwością co 10 min do momentu urodzenia dziecka?

Pozostało 250 znaków

Czy pojawiły się komplikacje przy porodzie?

Jak ocenia Pani swój ból porodowy?

Jak w skali od 1 do 10 oceni Pani swój ból porodowy? wybierz ilość gwiazdek

0/10

Dziękuję serdecznie za cierpliwość i wypełnienie ankiety.