.

Etologické vzorce chování psů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je váš věk?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
3

Máte doma psa?

Vyberte jednu odpověď
4

Kolik máte doma psů?

Vyberte jednu odpověď
5

Jaké je plemeno vašeho psa (psů)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jaký je věk vašeho psa (psů)?

Vyberte jednu odpověď
7

Adoptoval/a jste někdy psa z útulku?

Vyberte jednu odpověď
8

Pokud ano, kolikrát jste adoptoval/a psa z útulku?

Vyberte jednu odpověď
9

Máte zkušenosti s adopcí psa z útulku? Pokud ano, jak byste zhodnotili proces adopce a adaptace psa?

Napište své zkušenosti a dojmy
10

Jak často pozorujete následující chování u svého psa?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
11

Jak hodnotíte obecné chování vašeho psa?

Vyberte jednu odpověď
12

Jak často se věnujete následujícím činnostem se svým psem?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
13

Jak často navštěvujete veterináře se svým psem?

Vyberte jednu odpověď
14

Kde tráví váš pes většinu času?

Vyberte jednu odpověď
15

Jaký vliv má podle vás prostředí (útulek vs rodina) na chování psa?

Vyberte jednu odpověď
16

Myslíte si, že psi v rodinném prostředí jsou obecně šťastnější než psi v útulku?

Vyberte jednu odpověď
17

Jaké změny by podle vás nejvíce přispěly ke zlepšení podmínek psů v útulcích?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
18

Jak často si myslíte, že psi v útulcích projevují stresové chování

Vyberte jednu odpověď
19

Jak byste ohodnotili sociální adaptabilitu psů v útulcích a rodinném prostředí

Ohodnoťte na stupnici od 1 (nízká) do 10 (vysoká)
20

Jak byste ohodnotili sociální adaptabilitu psů v rodinném prostředí

Ohodnoťte na stupnici od 1 (nízká) do 10 (vysoká)
21

Které faktory podle vás nejvíce ovlivňují chování psů v útulcích?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
22

Jak byste ohodnotili spokojenost vašeho psa s prostředím, ve kterém žije?

Ohodnoťte spokojenost psa s prostředím ve škále od 1 do 10
23

Popište krátce nějaký specifický projev chování vašeho psa

Napiště nějaký charakteristický rys chování
24

Jak psy reagují na nové situace?

Vyberte jednu odpověď
25

Jaké jsou nejčastější projevy dominance u psů?

Vyberte jednu odpověď
26

Jak byste popsali vztah svého psa k jiným zvířatům?

Napište krátce, jak se váš pes chová k jiným zvířatům
27

Jak se váš pes chová vůči cizím lidem?

Vyberte jednu nebo více odpovědí