.

Komparativní analýza trhu rychlých služeb v České republice a na Slovensku


Vážení respondenti, prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá analýzou . Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a budou použity pouze pro výzkumné účely v rámci mé bakalářské práce. Všechny otázky jsou povinné. 

Předem děkuji za Váš čas


Zabezpečeno
1

Jaké služby jste v posledních 12 měsících využili ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Jak často využíváte tyto služby ?

2

Elektrikář

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Hodinový manžel

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Úklidová služba

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Zámečník

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Instalatér

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Malíř

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Venčení psů

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Jak jste byli spokojený s těmito služby ? 

9

Elektrikář

10

Hodinový manžel

11

Úklidová služba

12

Zámečník

13

Instalatér

14

Malíř

15

Venčení psů

16

Pokud jste nebyli spokojený s nějakou z výše uvedených služeb jaký to mělo důvod ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

Jak by jste ohodnotili svou celkovou zkušenost s řemeslníky a odborníky ?

18

Jaké jiné služby mimo tyhle jste za posledních 12 měsíců využili ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
19

Jaké další služby by jste rádi měli ve svém okoli ?

20

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
21

Vyberte svůj věk

Vyberte jednu odpověď
22

Žijete

Vyberte jednu odpověď