Rizika technických podmínek zadávací dokumentace

Technické podmínky (výkresová dokumentace + rozpočet), jako součást zadávací dokumentace obsahují komplexní a rozsáhlé informace o stavebním dílu. Cílem tohoto dotazníku je analyzovat vazby a rizikové faktory související s těmito technickými podmínkami.


Získaná daty budou využita v následném výzkumu jako podklad pro tvorbu metodických doporučení, která by pomohla snížit negativní dopad těchto faktorů na projekty a přispěla tak k lepšímu zpracování technických podmínek zadávací dokumentace pro stavební práce v praxe.


Veškeré výstupy jsou anonymní a budou využity pro dizertační práci.

Spustit dotazník teď