Hygiena na Urgentných príjmoch a v Záchrannej zdravotnej službe v Nitrianskom kraji

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník bude slúžiť ako podklad k našej diplomovej práci na tému Hygiena zdravotníckych pracovníkov na urgentných príjmoch a záchrannej zdravotnej službe v Nitrianskom kraji. Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujem.

Spustiť dotazník