Dotazník záujmu - JAZDI

Autor: Juraj Pištej

Firma: FASTBUS, s.r.o.

Adresa firmy: Námestie generála Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa


Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Cieľom tohto dotazníka je zistiť záujem o cestovanie v moderných autobusoch firmy FASTBUS a prípadné vylepšenie myšlienky.

Tento dotazník je anonymný a dobrovoľný.

Spustiť dotazník