.

Psyche kanker diagnose

Deze enquête gaat over de psychische ondersteuning bij een patiënt met een kanker diagnose op de afdeling chirurgie. Alle resultaten worden anonieme verwerkt in de rest van het onderzoek.

Beveiligd
1

Hoeveel jaren ervaring heeft u in de verpleging?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoe vindt u dat de psychische ondersteuning voor patiënten is met een kanker diagnose ?

Kies één antwoord
3

Wat denkt u dat er goed of slecht gaat op dit gebied?

4

Als een patiënt psychische ondersteuning nodig heeft bent u van mening dat u deze goed kan bieden?

Kies één antwoord
5

Als u nee heeft ingevuld op de vorige vraag kunt u dan vertellen waar u tegen aanloopt?

Bijvoorbeeld: Tijdsdruk of ontbrekende informatie
6

Als u ja heeft ingevuld kunt u benoemen of u hier hulpmiddelen of tricks voor heeft?

7

staat u open voor een interview over dit onderwerp zet dan uw email in het antwoord vak voor verder contact