Leśne przedszkole na terenie Śląska

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

chciałabym stworzyć na terenie Śląska punkt przedszkolny o charakterze leśnego przedszkola. W takim miejscu dzieci spędzają znaczną część czasu na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą, w otoczeniu przyrody. O leśnym przedszkolu można przeczytać np. tutaj: http://dzikiezycie.pl/archiwum/2016/luty-2016/przedszkola-lesne-kilka-refleksji-o-wychowaniu-w-lesie Chciałabym, aby to planowane do stworzenia miejsce było odpowiedzią na potrzeby i możliwości mieszkańców Śląska. Dlatego proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Dziękuję!

Magdalena Christ

Czy podoba się Panu/Pani idea leśnego przedszkola?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pan/Pani rodzicem/opiekunem dziecka w wieku przedszkolnym?
Wymagana odpowiedź

Jeśli jest Pan/Pani rodzicem/opiekunem dziecka w wieku przedszkolnym, w jakim wieku jest Pana/Pani dziecko?
Wymagana odpowiedź

Jeśli jest Pan/Pani rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym, to czy Pana/Pani dziecka uczęszcza obecnie do przedszkola?
Wymagana odpowiedź

Jeśli Pana/Pani dziecko uczęszcza do przedszkola, to czy jest Pan zadowolony/Pani zadowolona z obecnego przedszkola?
Wymagana odpowiedź

Czy chciałby Pan/chciałaby Pani, aby Pana/Pani dziecko chodziło do leśnego przedszkola?
Wymagana odpowiedź

Czy poleciłby Pan/poleciłaby Pani leśne przedszkole dla dzieci swoich krewnych lub znajomych?
Wymagana odpowiedź

Gdzie według Pana/Pani mogłoby powstać na Śląsku leśne przedszkole? (tereny zielone - np. las, park). Mile widziane konkretne pomysły i wskazania.

Pozostało 250 znaków

Ile maksymalnie byłby Pan skłonny/byłaby Pani skłonna zapłacić za udział dziecka w zajęciach leśnego przedszkola?
Wymagana odpowiedź

Jak daleko byłby Pan skłonny/byłaby Pani skłonna dowozić swoje dziecko do leśnego przedszkola?
Wymagana odpowiedź

W jakich godzinach według Pana/Pani powinno być otwarte leśne przedszkole? (proszę wpisać godziny od - do)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Płeć osoby udzielającej odpowiedzi
Wymagana odpowiedź

Wiek osoby udzielającej odpowiedzi
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania (miejscowość) osoby udzielającej odpowiedzi
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Osoby zainteresowane współtworzeniem leśnego przedszkola na Śląsku, zapisaniem swojego dziecka, zaczerpnięciem szerszych informacji na ten temat mogą tutaj zostawić swój adres e-mail do kontaktu

Pozostało 250 znaków