čtenářský deník

Milí studenti, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká porovnání vypracovávání čtenářských deník klasickým a novým způsobem.

Spustit dotazník teď