.

Chestionar privind asigurarea cu resurse

Stimate Domnule sau Doamnă, vă rugăm să acordați câteva minute din timpul dvs. pentru a completa următorul chestionar.

Securizat
1

Care sunt principalele resurse necesare pentru dezvoltarea unui proiect complex în cadrul SC LA CASA FRIZERILOR S.R.L?

Alegeți un răspuns
2

Cum evaluați actuala eficiență a proceselor de asigurare a resurselor în cadrul firmei?

Alegeți un răspuns
3

Care considerați că este cel mai important aspect ce trebuie îmbunătățit în cadrul activităților de asigurare a resurselor unui proiect complex?

4

Cât de des sunt revizuite și actualizate procedurile de asigurare a resurselor în cadrul companiei?

Alegeți un răspuns
5

Ce metode s-au utilizat monitorizarea și evaluarea utilizării resurselor în vederea asigurării cu resurse?

Alegeți un răspuns
6

Care sunt principalele dificultăți întâmpinate în asigurarea resurselor pentru dezvoltarea unui proiect complex?

Alegeți un răspuns
7

Considerați că firma SC LA CASA FRIZERILOR S.R.L. oferă suficiente oportunități de formare si dezvoltare profesională pentru angajați în vederea gestionării unui proiect complex?

8

Cum apreciați colaborarea între diferitele departamente în ceea ce privește asigurarea resurselor unui proiect complex?

Alegeți un răspuns
9

Aveți sugestii pentru noi căi de perfecționare a activității de asigurare cu resurse pentru dezvoltarea unui proiect complex?

10

Activitățile proiectului au fost întârziate din privința faptului că resursele nu au fost disponibile?

Alegeți un răspuns
11

Cum evaluați măsurile de îmbunătățire a procesului de asigurare a resurselor în cadrul firmei?

Alegeți un răspuns
12

Care sunt principalele provocări pe care le întâmpinați în alocarea și nivelarea resurselor unui proiect complex?

Alegeți un răspuns