.

kb5

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Bent u wel eens in een van de volgende steden geweest?

Kies één of meer antwoorden
2

Kent u het principe van de 15 minuten stad

Kies één antwoord
3

Zo Ja, wat vind u van dit principe?

4

Welke vorm van transport gebruikt u het meest?

Kies één of meer antwoorden
5

Heeft u wel eens gebruik gemaakt van deelvervoer

Kies één antwoord
6

Houd u er rekening mee om energie efficient te rijden?

Kies één antwoord