.

Komiks

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Čteš komiksy?

Vyberte jednu odpověď
2

Pokud ano, tak napiš nějaký tvůj oblíbený nebo nějaký jaký znáš:

3

Pokud ne, tak proč je nečteš?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Znáš nějaké žánry komiksu?

5

Slyšel/a jsi někdy o některém z těchto období?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Znáš nějaké autory komiksu?

7

Jaký je tvůj názor na komiks?