.

Kyberšikana

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní.

Zabezpečeno
1

Vaše pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik Vám je let?

Vyberte jednu odpověď
3

Na jakou chodíte školu?

Vyberte jednu odpověď
4

Kdy jste se poprvé setkali se sociálními sítěmi?

5

Setkali jste se někdy se šikanou?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jakou roli jste hráli při šikaně?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jaký typ šikany se vás týkal?

Např.: vydírání, omezení soukromí, nepříjemné komentáře, atd…
8

Jakým způsobem jste řešili šikanu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Ovlivnila Vám, nebo vašim blízkým šikana život?

Vyberte jednu odpověď