.

Každodenní život a naše psychika

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
spánek
1

Kolik hodin denně průměrně spíte?

Vyberte jednu odpověď
2

Děláte něco pro zlepšení kvality Vašeho spánku?

např. čaj, teplota pokoje, meditace před spaním...
spánek