Spolupráce školy a rodiny ve výchovně-vzdělávacím procesu

Dobrý den,


Pokud pracujete ve školství, věnujte, prosím, pár minut svého času vyplnění tohoto dotazníku :) 


Tento dotazník je určen především pedagogickým pracovníkům a jeho výsledky budou použity v závěrečné práci na téma Možnosti a potřebnost spolupráce školy a rodiny. 


Děkuji,

Ing. Tereza Brabcová

Spustit dotazník teď