Média a ich vplyv na spoločnosť a človeka

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď