Powered by

Podstawowe założenia Programu FIO 2021+

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Biuro Badań Społecznych Question Mark realizuje na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego badanie poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne. FIO to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Jednym z elementów badania jest poniższa ankieta internetowa. Celem ankiety jest poznanie potrzeb i opinii potencjalnych interesariuszy i beneficjentów Programu FIO 2021+.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami projektu Programu FIO 2021+ przed wypełnieniem ankiety. Projekt dostępny jest tutaj: https://niw.gov.pl/trwa-ewaluacja-ex-ante-projektu-programu-fio-2021/.

Z poważaniem, Zespół BBS Question Mark

Rozpocznij ankietę teraz